Campionati Mondiali 2022, Eugene (USA) 15-24.07.2022

Campionati Mondiali 2022, Eugene (USA) 15-24.07.2022

17 Luglio, 2022

Tola

Tola